Import af WordPress database fejl: #1153 – Got a packet bigger than ‘max_allowed_packet’

Ved import af database i WAMP får du fejlen:

#1153 - Got a packet bigger than 'max_allowed_packet'

Når din SQL server modtager en pakke, der er større end begrænsningen (standard i WAMP er 1MB) får du fejlmeddelelsen.

Løsningen er:

Venstre klik på den grønne WAMP ikon i Systembakken (engelsk: System Tray). Vælg “MySQL” > “my.ini”

Find/søg efter:

max_allowed_packet = 1M

Ændre værdien til f.eks. 16MB. Der skal så stå:

max_allowed_packet = 16M

Genstart herefter WAMP: Venstre klik på den grønne WAMP ikon i Systembakken (engelsk: System Tray). Venstre klik på “Restart All Services”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *