If this then that

“If this then that”. Det er det grundlæggende princip hos IFTTT.com, der er et webbaseret værktøj, der gør det muligt at opsætte forskellige hændelser som udløsende faktorer for andre hændelser såsom offentliggørelsen af statusmeddelelser.

Ved hjælp af en IFTTT-opskrift kan man for eksempel få tilsendt en sms, hvis det ifølge ens vejr-app vil regne. Eller man kan få sine Facebook-billeder til automatisk at synkronisere med Dropbox.

Der findes simpelthen ikke andre værktøjer, der forbinder så mange apps og tjenester på så nyttige og fantasifulde måder. Tjenesten fungerer endda også sammen med Belkins WeMo til at styre elektroniske apparater i hjemmet, uanset hvor man befinder sig.

http://www.computerworld.dk/galleri/25onlinevaerktoejer?o=11

IFTTT.com

Import af WordPress database fejl: #1153 – Got a packet bigger than ‘max_allowed_packet’

Ved import af database i WAMP får du fejlen:

#1153 - Got a packet bigger than 'max_allowed_packet'

Når din SQL server modtager en pakke, der er større end begrænsningen (standard i WAMP er 1MB) får du fejlmeddelelsen.

Løsningen er:

Venstre klik på den grønne WAMP ikon i Systembakken (engelsk: System Tray). Vælg “MySQL” > “my.ini”

Find/søg efter:

max_allowed_packet = 1M

Ændre værdien til f.eks. 16MB. Der skal så stå:

max_allowed_packet = 16M

Genstart herefter WAMP: Venstre klik på den grønne WAMP ikon i Systembakken (engelsk: System Tray). Venstre klik på “Restart All Services”.

Kun WordPress forside vises i WAMP

Oplever du at kun forsiden vises i WAMP, og links til andre sider ikke virker? Du har ændret “Permanente links” (engelsk: Permalinks), så den ikke længere står til “Standard” (engslek: Default) i WordPress.

Prøv først i WordPress

I “Permanente links” vælg “Standard” og “Gem ændringer”. Vælg “Dag og navn” og “Gem ændringer”.

Check om links’en ikke virker nu.

Hvis ikke, skal du checke to ting.

1 – Er mod_rewrite slået til?

Venstre klik på den grønne WAMP ikon i Systembakken (engelsk: System Tray). Vælg Apache > Apache modules > scroll ned i listen til “rewrite_module” og slå det til, ved at venstre klikke på den (et flueben bliver sat ud fra den).

Genstart herefter WAMP: Venstre klik på den grønne WAMP ikon i Systembakken (engelsk: System Tray). Venstre klik på “Restart All Services”.

2 – Er AllowOverride tilladt?

Venstre klik på den grønne WAMP ikon i Systembakken (engelsk: System Tray). Vælg Apache > klik på “httpd.conf”. Find/søg efter “#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so”. Fjern “#” så der står “LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so”.

Søg efter:

<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
Order deny,allow
Deny from all
</Directory>

Ændre linjerne til:

<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride FileInfo Options
Order deny,allow
Deny from all
</Directory>

Gem og genstart WAMP: Venstre klik på den grønne WAMP ikon i Systembakken (engelsk: System Tray). Venstre klik på “Restart All Services”.