Kun WordPress forside vises i WAMP

Oplever du at kun forsiden vises i WAMP, og links til andre sider ikke virker? Du har ændret “Permanente links” (engelsk: Permalinks), så den ikke længere står til “Standard” (engslek: Default) i WordPress.

Prøv først i WordPress

I “Permanente links” vælg “Standard” og “Gem ændringer”. Vælg “Dag og navn” og “Gem ændringer”.

Check om links’en ikke virker nu.

Hvis ikke, skal du checke to ting.

1 – Er mod_rewrite slået til?

Venstre klik på den grønne WAMP ikon i Systembakken (engelsk: System Tray). Vælg Apache > Apache modules > scroll ned i listen til “rewrite_module” og slå det til, ved at venstre klikke på den (et flueben bliver sat ud fra den).

Genstart herefter WAMP: Venstre klik på den grønne WAMP ikon i Systembakken (engelsk: System Tray). Venstre klik på “Restart All Services”.

2 – Er AllowOverride tilladt?

Venstre klik på den grønne WAMP ikon i Systembakken (engelsk: System Tray). Vælg Apache > klik på “httpd.conf”. Find/søg efter “#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so”. Fjern “#” så der står “LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so”.

Søg efter:

<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
Order deny,allow
Deny from all
</Directory>

Ændre linjerne til:

<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride FileInfo Options
Order deny,allow
Deny from all
</Directory>

Gem og genstart WAMP: Venstre klik på den grønne WAMP ikon i Systembakken (engelsk: System Tray). Venstre klik på “Restart All Services”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *