Custom Post Type, Custom Fields

Plugin: Types
URL: https://wordpress.org/plugins/types/

Custom Post Type:

WordPress Custom Post Type

Custom Fields:

wp-custom-fields

archive-varebiler.php:

<?php if(have_posts()):
    query_posts('post_type=varebiler&orderby=title&order=ASC&posts_per_page=-1');
    while(have_posts()): the_post(); ?>
                <div class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
                    <div class="archivePost">
                        <h2 class="entry-title"><?php the_title(); ?></h2>
                        <a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php echo "".types_render_field("varebil-data-billede", array("size"=>"featured-varebiler","output"=>"HTML")); ?></a>
                        <p><a href="<?php the_permalink(); ?>"><div class="archiveButton">Læs mere</div></a></p>
                    </div><!-- .archivePost -->
                </div><!-- .col -->
<?php endwhile; endif; ?>

single-varebiler.php:

<?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
            <div class="row">
                <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
                    <h1 class="entry-title"><?php the_title(); ?></h1>
                </div><!-- .col -->
            </div><!-- .row -->
            <div class="row">
                <div class="col-md-8 col-sm-7 col-xs-12">
                    <?php echo "".types_render_field("varebil-data-billede", array("output"=>"HTML")); ?>
                    <p><a href="#"><div class="mediumButton">Send mig et tilbud på <?php the_title(); ?></div></a></p>                    
                </div><!-- .col -->
                <div class="col-md-4 col-sm-5 col-xs-12">
                    <div class="bilSingleData">
                        <div class="row rowData">
                            <div class="col-md-4 col-sm-4 col-xs-4"><?php echo "Model</div><div class='col-md-8 col-sm-8 col-xs-8 right'>".types_render_field("varebil-data-model", array("output"=>"HTML")); ?></div>
                        </div><!-- .rowData -->
                        <div class="row rowData">
                            <div class="col-md-4 col-sm-4 col-xs-4"><?php echo "Månedlig leasing afgift</div><div class='col-md-8 col-sm-8 col-xs-8 right'>".types_render_field("varebil-data-manedlig-leasing-afgift", array("output"=>"HTML")); ?> kr.</div>
                        </div><!-- .rowData -->
                        <div class="row rowData">
                            <div class="col-md-4 col-sm-4 col-xs-4"><?php echo "Forbrug</div><div class='col-md-8 col-sm-8 col-xs-8 right'>".types_render_field("varebil-data-forbrug", array("output"=>"HTML")); ?> km/l</div>
                        </div><!-- .rowData -->
                        <div class="row rowData">
                            <div class="col-md-4 col-sm-4 col-xs-4"><?php echo "Miljøkategori</div><div class='col-md-8 col-sm-8 col-xs-8 right'>".types_render_field("varebil-data-miljokategori", array("output"=>"HTML")); ?></div>
                        </div><!-- .rowData -->
                        <div class="row rowData">
                            <div class="col-md-4 col-sm-4 col-xs-4"><?php echo "CO2</div><div class='col-md-8 col-sm-8 col-xs-8 right'>".types_render_field("varebil-data-kuldioxid", array("output"=>"HTML")); ?> g/km</div>
                        </div><!-- .rowData -->
                        <div class="row rowData">
                            <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"><?php echo "</div><div class='col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 left'>".types_render_field("varebil-data-ekstra", array("output"=>"HTML")); ?></div>
                        </div><!-- .rowData -->
                    </div><!-- .bilSingleData -->
                </div><!-- .col -->
            </div><!-- .row -->
<?php endwhile; // end of the loop. ?>

functions.php:

    // Add featured image sizes (width, height, crop)
    add_image_size( 'featured-varebiler', 378, 252, true );

Disable plugin update notification

Hardcoder du ændringer i et plugin, og vil undgå besked om updates, og derved ved et uheld for overskrevet dine ændringer?

Indsættes i den primære .php fil for det enkelte plugin.

/* update notification disabled */
add_filter('site_transient_update_plugins', 'dd_remove_update_nag');
function dd_remove_update_nag($value) {
 unset($value->response[ plugin_basename(__FILE__) ]);
 return $value;
}

Source: http://dd32.id.au/2011/03/01/disable-plugin-update-notification-for-a-specific-plugin-in-wordpress-3-1/