Ændre skrift størrelse i tag cloud

Hvis du vil ældre størrelse på teksten i din tag cloud:

  1. Åben category-template.php i wp-includes folderen
  2. Ret værdierne i linje 562:
    'smallest' => 8, 'largest' => 22, 'unit' => 'pt', 'number' => 45,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *