Album rækkefølge efter titel

Linie 324 (lib/ngg-db.php).

Ændre fra:

$album->sortorder  =  serialize( $wpdb->get_col("SELECT gid FROM $wpdb->nggallery") );

til:

$album->sortorder  =  serialize( $wpdb->get_col("SELECT gid FROM $wpdb->nggallery ORDER BY name ASC") );

Husk at albums nu sorteres efter alfanumerisk i feltet titel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *